back
next 

- 分手後 : 心如刀割 -

分手後,兩人仍是藕斷絲連地交往著。紅:「第一次和MOMO過生日,是因為我應承過佢,一定會同佢過生日,但是當時我地已經分左手。」兩人結伴乘搭䌫車到山頂,到蠟像館拍照,眺望維港夜色。Momo:「我唔覺得我們係分開左,因為我們還不時拖手親嘴。」紅:「以前關係太拘謹,反而令大家喘不過氣來,現在分開了,反而更像是拍拖,彼此更自然地做回自己。」

可是紅自覺「未玩夠」,總想找個更好的,對Momo很少付出,一直無視Momo希望復合的再三要求。直到有一天,MOMO有了新男朋友,紅才知道心如刀割。紅:「嗰日,我係佢屋企樓下等佢,但佢見到我,只是白了一眼,竟如陌路人地走過。」Momo:「我同佢講,你愈係咁樣關心我,我其實愈反感。」紅想挽回愛情,但熱戀中的Momo,已經心不在他了。